Sedno

„Photography for me is not looking. It’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, than you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures” – Don McCullin

czyli….

„Dla mnie fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.”