Na ten nowy rok

Na ten nowy rok
Każdy nowy dzień stwarza okazje do dokonywania wyborów. Owszem, nawet bez określonego kierunku i planów, możesz dokądś dojść. Ale czy to będzie to, czego pragniesz? Szansa jest mała. Nawet bardzo mała. Owe spotkanie Alicji z Kotem uzmysławia nam coś bardzo ważnego. Odkrywa relację pomiędzy celem a priorytetem. Nadaj sens życiu, a będziesz wiedział, dokąd iść. Wyznacz priorytety, a będziesz ...

Sedno

„Photography for me is not looking. It’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, than you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures” – Don McCullin czyli…. „Dla mnie fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co ...